stemverandering bij transgenders

Er zijn duidelijke verschillen tussen de stem en spraak van vrouwen en mannen. Het meest opvallende verschil is dat mannen met een lagere toonhoogte spreken. Dit komt omdat jongens in de puberteit door hormoonverandering langere en dikkere stembanden krijgen (baard in de keel).  Hierdoor wordt de stem lager. Mannen spreken ook met meer borstresonantie wat de stem mannelijk laat klinken. Vrouwen spreken vaak zachter, articuleren lichter en variëren meer in toonhoogte als ze spreken dan mannen. Er is ook een verschil in het gebruik van gebaren en gezichtsuitdrukkingen.

Transvrouwen
Een hormoonbehandeling bij transvrouwen leidt niet tot nauwelijks tot een wijziging van de spreektoonhoogte. Dat komt doordat de stembanden van een man – die in de puberteit zijn uitgegroeid en langer zijn dan die van een vrouw – door hormonen niet korter worden. Een logopedische behandeling kan echter wel uitkomst bieden. Het doel van een logopedische behandeling bij transvrouwen is het vervrouwelijken van de stem, spraak, intonatie, gebaren, gezichtsuitdrukking,  lachen en hoesten. Hierbij wordt rekening gehouden met de fase van de transitie, je karakter en je postuur.

Transmannen
Een hormoonbehandeling leidt bij transmannen wel tot een verlaging van de stem. De stembanden worden door een hormoonverandering langer en dikker, waardoor  de stem lager wordt. Deze verlaging kan binnen 1-4 maanden na start van de hormoonbehandeling optreden. Naast een verlaging van de stem door hormonen kan er d.m.v. een logopedische behandeling bij transmannen worden gewerkt aan het vermannelijken van de stem, spraak, gebaren, intonatie, gezichtsuitdrukking, en het lachen.

Tijdens de therapiesessies krijg je advies en feedback en oefenen we veel zodat je met thuis ook aan de slag kunt. Door je nieuwe stem veel te gebruiken zal je sneller het gewenste resultaat bereiken!