spraak/taalproblemen in de klas

  • Ik maak me zorgen over een leerling in mijn groep; tijdens het kringgesprek is hij er nooit bij met zijn gedachten en als ik instructie heb gegeven weet hij daarna niet wat hij moet doen. Hoort hij wel goed of is er iets anders aan de hand? (leerkracht groep 5)
  • Kees (7) stelt steeds verkeerde, een beetje onhandige vragen als hij samen wil spelen. Daardoor lukt het hem vaak niet om afspraakjes te maken. Ook reageert hij vaak fysiek als hij een meningsverschil heeft. Het lijkt wel of hij de woorden niet heeft om het anders te doen. Zou logopedie hem kunnen helpen?
  • Said is heel stil in de klas, hij probeert zich vaak te onttrekken aan het groepsgebeuren. Volgens zijn ouders stottert hij thuis maar ik hoor dat niet in de klas. Kan ik hem helpen?

Bij kinderen komen problemen in de spraak/taalontwikkeling veel voor, ongeveer 10% van de kinderen krijgt ermee te maken. Bij ongeveer 7% van alle kinderen is er sprake van een TOS (taalontwikkelingsstoornis). Een taalontwikkelingsstoornis komt vaker voor dan ADHD of autisme. Maar kinderen met een TOS worden nog regelmatig over het hoofd gezien. En dat is jammer, want vroege hulp is het meest effectief en bij het uitblijven van hulp kunnen kinderen problemen op andere gebieden ontwikkelen, zoals bij rekenen of op sociaal-emotioneel gebied.

Heb je als leerkracht twijfels over de spraak/taalontwikkeling van een leerling in je groep, aarzel dan niet en bespreek dit met ouders, interne begeleider en/of logopedist.

Je kunt bijvoorbeeld vragen hebben over het taalbegrip van een leerling, over de manier waarop hij een verhaal vertelt of een gesprek voert, over zijn verstaanbaarheid of over zijn stemgebruik. Ook kun je vragen hebben over de ontluikende geletterdheid van een leerling. Samen met ouders kun je altijd het initiatief nemen om een leerling naar logopedie te verwijzen. Tip: verwoord duidelijk waar de leerling tegenaan loopt in de klas en welk aspect in zijn spraak/taalontwikkeling hem of haar belemmert in het meedoen met de groep. Met een helder omschreven hulpvraag is het voor de huisarts duidelijk waarom je om een verwijzing vraagt.

Onze zoon kan zich nu beter uitdrukken en hij neemt meer tijd om rustig een verhaal te vertellen. Het lukt hem ook beter om een tekst die hij leest beter te begrijpen. De houding van de logopedist was heel positief, onze zoon werd gemotiveerd om huiswerk te doen en ging met plezier naar logopedie. Ook zijn inzet heeft daardoor bijgedragen aan het effect! Janneke, ouder leerling groep 5.