logopedie en passend onderwijs

  • Een leerling uit groep 4 blijft achter met technisch lezen en spellen. In het verleden zijn er taalontwikkelingsproblemen (TOS) geconstateerd en daarom heeft hij logopedie gehad. Kan dat met elkaar te maken hebben?
  • Een leerling van onze school wordt onderzocht vanwege een vermoeden van een stoornis in het autistisch spectrum. Zijn taalontwikkeling verloopt ook anders. Graag willen we bij de leerlingbespreking alle expertise bijeen hebben om zijn onderwijsbehoefte goed in kaart te brengen. Kunnen jullie die logopedische expertise leveren?

Passend onderwijs betekent vaak een grote diversiteit aan hulpvragen in de klas. Ook wat betreft de communicatieve redzaamheid van kinderen kunnen er grote verschillen zijn. En daarmee variëren de onderwijsbehoeften van kinderen en de extra ondersteuning die nodig is.

Soms kun je als leerkracht die ondersteuning zelf geven. Soms is het raadzaam om logopedische hulp te zoeken voor een leerling. Je kunt bijvoorbeeld in overleg met ouders het initiatief nemen tot verwijzing. Het is ook mogelijk om observatie van een leerling, advies of consultatie op school aan te vragen. Of bijvoorbeeld onze expertise in te zetten bij een kind- of leerlingbespreking. Alle communicatieve problemen, soms in combinatie met ASS of andere ontwikkelingsproblemen, kunnen daar aanleiding toe zijn.

Wij bieden bijvoorbeeld:

  • diagnostiek van de taalontwikkeling & rapportage;
  • ondersteuning van de leerkracht door middel van advies en consultatie bij individuele leerlingen met problemen in de communicatie;
  • deelname aan leerling-besprekingen;
  • scholing van leerkrachten over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met TOS;
  • scholing over omgaan met stotteren in de klas;
  • scholing over meertaligheid;
  • scholing over TOS en lees- en spellingproblemen.

Inzet van logopedische expertise op verzoek van school, zoals rapportage, consultatie en overleg dient door de school vergoed te worden. Graag overleggen wij over de mogelijkheden.