aanvraag (her)indicatie REC-2

  • De IB-er en ik zouden graag het taalontwikkelingsniveau van een leerling in kaart willen brengen want hij valt op veel gebieden uit. Om een arrangement aan te kunnen vragen hebben we ook een uitgebreide rapportage nodig, is dat mogelijk?

Wij doen onderzoek en rapporteren ten behoeve van REC-2 indicaties of herindicaties op aanvraag van school of ambulante begeleider. Ouders kunnen hiertoe ook opdracht geven.
De kosten van deze rapportages zijn altijd voor school of ouders. Het onderzoek zelf wordt meestal door de zorgverzekeraar vergoed.
Ook consultatie, overleg, advisering of aanwezigheid bij een leerlingbespreking dient door school of ouders vergoed te worden. Meer weten? Wij informeren je graag.

Activiteiten voor leerlingen in het kader van een REC-2 (her)indicatie:

  • diagnostiek van de taalontwikkeling ten behoeve van de aanvraag van een REC-2 arrangement (indicatie & herindicatie);
  • rapportage ten behoeve van een REC-2 arrangement-aanvraag;
  • telefonische consultatie/overleg ten behoeve van een leerling met een REC-2 indicatie;
  • ondersteuning van de leerkracht door middel van advies en consultatie bij individuele leerlingen (met een REC-2 indicatie);
  • deelname aan leerlingbesprekingen (leerlingen met een REC-2 indicatie).