spraak en taal

spraak en taal

  • Ik kan ons dochtertje van drie goed verstaan maar anderen helemaal niet. Dat frustreert haar en dan wordt ze boos.
  • Ons jongste kind praat later en minder goed dan haar broertjes deden. Wat kunnen we doen om haar taal te stimuleren?
  • Mijn zoontje van twee zegt vijf woordjes en doet verder alles met gebaren. De familie zegt ‘dat komt wel’ maar ik heb twijfels, wat is er aan de hand?

Spraak- en taalontwikkelingsproblemen bij kinderen komen veel voor, ongeveer 10% van de kinderen krijgt ermee te maken. Soms hebben kinderen er weinig last van en is het spraak- of taalprobleem snel verholpen met behulp van logopedische behandeling.

Soms beïnvloeden de spraak- en taalproblemen de totale ontwikkeling van een kind. Dit kan het geval zijn als een kind taalbegripsproblemen heeft en onvoldoende begrijpt wat er om hem heen gebeurt. Of als een kind onverstaanbaar spreekt en zich daardoor niet kan redden thuis en op school. Ook kan het voorkomen dat de spraak- en taalproblemen samengaan met bijvoorbeeld ASS, ADHD of Downsyndroom. Dan is er vaak langer behandeling nodig, meer onderzoek en vaak meer samenwerking.

Ouders vormen een onmisbare schakel in de behandeling van kinderen. Een goede therapie kan niet zonder de hulp en inzet van ouders. In de behandeling maken wij gebruik van verschillende methoden en middelen waaronder ook vaak video-opnamen van ouder en kind, altijd op basis van overleg.

We werken ook samen met andere betrokkenen bij het kind, zoals de (voor)school, de audiologische centra, het OuderKindCentrum of het VTO. Binnen gezondheidscentrum De Keyzer, waar wij gevestigd zijn, werken we samen met de mensen van het consultatiebureau, de kinderfysiotherapie en De Oase.

Onze zoon is nu goed verstaanbaar. Heerlijk, want het was pijnlijk om te zien dat hij niet begrepen werd en wij konden hem ook niet altijd helpen. Van een verlegen mannetje is hij veranderd in een enthousiast ventje dat overal op af stapt. Ouders van Dylan

Door je geduldige hulp en doordat je goed aansloot bij Yinte won je haar vertrouwen en groeide haar zelfvertrouwen. Ze heeft in haar eigen tempo en op een speelse manier veel geleerd. O. Tielens, moeder van Yinte