lezen en spellen

  • Volgens de leerkracht probeert onze jongste alle activiteiten met letters in de klas te vermijden. En rijmen kan ze ook niet. Haar vader is dyslectisch. Moeten we ons zorgen maken?
  • Onze zoon van acht is de minst ‘talige’ van onze kinderen, zijn taal kwam laat op gang en later het lezen ook. Hij begrijpt nu alles maar hij leest nog steeds slordig. Nu heeft hij problemen met spelling, hij gaat zelfs achteruit. Hij gaat steeds meer dingen door elkaar halen, ook de klanken in een woord.

Lezen en spellen zijn belangrijke vaardigheden die kinderen niet allemaal even makkelijk leren; ongeveer 10% van de basisschoolkinderen heeft extra ondersteuning nodig in dit proces.

Bij jonge kinderen heeft leren lezen veel te maken met het kunnen ‘spelen’ met klanken en met het ontwikkelen van een idee over hoe woorden in elkaar zitten. Voor sommige kinderen is dit lastig; ze spreken woorden soms anders uit, horen niet of een woord rijmt of hebben moeite met de letters van de eigen naam. Dit kunnen signalen zijn voor een risico bij het leren lezen of spellen. Dit risico wordt vergroot als er dyslexie in de familie voorkomt.

Iets oudere kinderen kunnen moeite hebben om te leren welke letters er bij welke klanken horen en uit welke klanken een woord is opgebouwd. Ook het oproepen van de juiste letters bij de klanken, nodig bij het spellen, kan lastig zijn. De ontwikkeling van het lezen en/of spellen van je kind kan hierdoor achterblijven bij de andere vakken, ondanks de motivatie en inzet van je kind.

Basisschoolleerlingen met (een risico op) lees- en spellingsproblemen kunnen wij in de praktijk ondersteunen. Voor kleuters met een mogelijk risico bij het leren lezen is bijvoorbeeld de ‘voorschotbenadering’ ontwikkeld. Voor een goede start van het lezen en spellen is het daarnaast van belang om de taalontwikkeling van je kind zo breed mogelijk te stimuleren. Bij oudere kinderen waarbij het lezen of spellen onvoldoende op gang komt, wordt in de behandeling onder andere gebruik gemaakt van de methode Taal in Blokjes. Vaak wordt er samengewerkt met school.

Liesbeth Maas heeft zich als logopedist/ orthopedagoog in lees- en spellingsbegeleiding gespecialiseerd. Zij volgt al jaren met veel interesse de ontwikkelingen op het gebied van lezen, spellen en dyslexie.

tarieven en vergoeding

Behandeling komt in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar als er sprake is van een logopedische indicatie. Als dit niet het geval is dan dient u de behandelkosten zelf te voldoen. Deze kunnen dan niet in rekening gebracht worden bij uw zorgverzekeraar. Als u de kosten zelf voldoet bieden wij u voor lees- en spellingsbehandeling twee mogelijkheden:
1) behandelduur 30 minuten, kosten € 40,=
2) behandelduur 45 minuten, kosten € 60,=

Het tarief is gebaseerd op de directe behandeltijd en de daarnaast benodigde tijd voor voorbereiding, verwerking, kort e-mailcontact etc.

Jan zijn taalinteresse is vergroot, evenals zijn zelfvertrouwen. Hij leest elke dag een half uur voor het slapen gaan. John Stadig, ouder van Jan

We zijn heel tevreden over de hulp/ begeleiding, Liesbeth komt heel professioneel en betrokken over. Ik kan geen suggesties bedenken, misschien meer reclame maken? Margareth Barten, ouder van Sophia

Met grote kennis van het ‘probleem’ van mijn zoon heeft Liesbeth keer op keer dezelfde oefeningen gedaan en elke keer zijn ze samen een stapje verder gekomen. Nu zit hij op het gemiddelde niveau van zijn klas. Karina de Blok-van Tol, moeder van Rijk